วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลเขางู
จำนวน - คน
1. นาย วิทยา จันทะเลิง นายก เทศบาลตำบลเขางู

2.นาย ชาตรี จันทะเลิง ว่าที่ลูกจ้างชั่วคราว

ไม่มีความคิดเห็น: