วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

จากการที่ ผมได้มาเรียนคอมในครั้งนี้ ผมได้มีการเรียนรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารในด้านต่างๆ และยังมีการใช้ gmail เป็นของตังเอง ตลอดจนการใช้ blogger เป็นของตัวเอง และการใช้ blogger สามารถให้รู้ในการตกแต่งข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล ที่เราได้สร้างขึ้นเองกับมือ และการที่เราเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ราจะไปเผชิญกับการฝึกวิชาชีพต่อไปได้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: