วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3. อำนาจหน้าที่
หน่วยงาน........................อำนาจหน้าที่
1. ...............................
2 ..............................
3 ..............................

จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานเทศบาลตำบลเขางู
จำนวน - คน
1. นาย วิทยา จันทะเลิง นายก เทศบาลตำบลเขางู

2.นาย ชาตรี จันทะเลิง ว่าที่ลูกจ้างชั่วคราว

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

การเรียนรู้เรื่องเว็บบล็อก

13 ตุลคม 2551 หลังจากสอบปลายภาคเรียนเสร็จแล้ว มีโปรแกรมให้การอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจ วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ และวิชาเอกนิติศาสตร์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 ตุลาคม 2551

การเรียนรู้เรื่องบล็อก

จากการที่ ผมได้มาเรียนคอมในครั้งนี้ ผมได้มีการเรียนรู้ ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสื่อสารในด้านต่างๆ และยังมีการใช้ gmail เป็นของตังเอง ตลอดจนการใช้ blogger เป็นของตัวเอง และการใช้ blogger สามารถให้รู้ในการตกแต่งข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล ที่เราได้สร้างขึ้นเองกับมือ และการที่เราเรียนรู้ในครั้งนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ราจะไปเผชิญกับการฝึกวิชาชีพต่อไปได้อย่างดี